Finanční řád

znění dle Schůze členů z 18.6.2019

Finanční řád
Sdružení Klfree.net, z.s.

1. Úvod
Tento finanční řád upravuje pravidla a způsob financování Sdružení Klfree.net, z.s. (dále jen „Sdružení“).

2. Vymezení pojmů
2.1 „Přípojné místo“ je místo, ze kterého se člen připojuje do sítě Sdružení.
2.2 „Pokladna“ je provozní hotovost. Za pokladnu je odpovědný Hospodář.
2.3 „Účet“ je bankovní běžný účet.
Majitel účtu: Sdružení Klfree.net, z.s.
Číslo účtu: 2200173650/2010
Dispoziční právo k účtu má Předseda a Hospodář.

3. Vstupní členský příspěvek
3.1 Výše vstupního členského příspěvku je 2000,- Kč.
3.2 Vstupní členský příspěvek je jednorázový a je splatný do 15. dne v měsíci, ve kterém došlo ke vzniku Řádného členství ve Sdružení.
3.3 V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o odložení splatnosti, rozdělení splatnosti, snížení nebo odpuštění vstupního členského příspěvku.

4. Pravidelný členský příspěvek
4.1 Výše pravidelného členského příspěvku je 500,- Kč ročně.
4.2 Pravidelný členský příspěvek je splatný do 15. dne v prvním kalendářním měsíci roku, na který je pravidelný členský příspěvek placen.

5. Platební styk
5.1 V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o odložení splatnosti, rozdělení splatnosti, snížení nebo odpuštění pravidelného členského příspěvku. Jednorázový vstupní příspěvek a pravidelné členské příspěvky jsou hrazeny výhradně na Účet.
5.2 Člen je povinen při úhradě jednorázového vstupního příspěvku a pravidelného členského příspěvku uvést jako variabilní symbol platby své unikátní členské číslo. V případě, že člen nesplní tuto povinnost, považuje se členský příspěvek za nezaplacený do okamžiku, než člen tuto platbu Sdružení identifikuje.

6. Způsob financování
6.1 O veškerých investicích rozhoduje Rada.
6.2 Na žádost člena smí Rada uhradit jeho náklady spojené s jeho dobrovolnou činností pro Sdružení. Náklady smí proplatit v prokázané výši, případně po schválení Kontrolní komisí jako paušální úhradu.

7. Závěrečná ustanovení
Finanční řád Sdružení nabývá platnosti dnem jeho schválení Schůzí členů a účinnosti 1.1.2020.

20
let praxe
586
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
8.61
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
MTc4YWNlND