Jak fungujeme

Fungujeme velmi dobře a efektivně :-) Sdružení Klfree.net, z.s. vede sedmičlená Rada, kde jeden z členů je Hospodář sdružení a jeden je Předsedou sdružení. Abychom fungovali transparentně, funguje ještě tříčlená Kontrolní komise. Práci v Radě vykonávají její členové bez nároku na odměnu a jejich funkční období je omezeno, Schůze členů volí členy Rady a Kontrolní komise, kandidovat může každý člen. Detaily ohledně vedení sdružení naleznete v menu  "vedení sdružení"

Všichni radní se schází pravidelně každé dva týdny a řeší operativní a dlouhodobé úkoly a vize sdružení. Každý z radních plní kromě úkolů vyplývajících z pozice radního, také další úkoly, kterými přispívá k fungování celého sdružení, ať už se jedná o správcovství vybraných částí infrastruktury, péče o některou z geografických oblastí Klfree.net, či dalších služeb potřebných pro fungování celého sdružení.

Dobrovolnost, na které je fungování celého sdružení postavené, se neobejde bez dobře fungujících správců z řad našich řádných členů. Těch máme několik desítek a ceníme si jejich odbornosti a ochoty, se kterou se o naše členy starají. Stejnětak jsme vděční za každého dalšího aktivního člověka, který svými činy pomáhá naplňovat cíle sdružení.

Ale to není vše, neboť sami vidíte, že takto rozsáhlá síť by nemohla fungovat již jen na dobrovolnické bázi. Za tím účelem byla před několika lety vytvořena servisní organizace Klfree networks (100% vlastněná jen sdružením), která se stará o podstatnou část infrastruktury sdružení. Ta je neustále udržována na technologické úrovni, čímž tak realně snižuje rizika poruch a výpadků celé sítě. Servisní organizace zajišťuje i provozování Helpdesku, který je k dispozici 24/7 k řešení poruch i jiných záležitostí. Kromě těchto činností má organizace i své vlastní zákazníky, kteří požadují pouze rychlé a stabilní připojení k internetu a nemají zájem o členství v našem sdružení.

Ať už si vyberete možnost využívat pouze internet a stát se tedy zákazníky servisní organizace, nebo budete chtít s námi společně budovat členskou základnu a realizovat společné projekty, věříme, že s námi a u nás budete spokojeni...

 

21
let praxe
560
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
3.73
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
MGIzND