Členské příspěvky v roce 2020


V návaznosti na změnu stanov (a finančního řádu) je důležité zrekapitulovat, jak je to vlastně v novém roce s placením členských příspěvků.

Pokud jste se v rámci změn rozhodli pro možnost zůstat i nadále členem sdružení, měli byste vědět, že členství se nyní platí částkou 500 Kč za kalendářní rok.
Částka je splatná v lednu do 15. dne - předpokládáme, že nyní při těchto zásadních změnách bude docházet k drobným prodlevám, proto se nestane nic hrozného, když se s platbou trochu zpozdíte.

Podle úvah z poslední schůze členů mělo být stanoveno nové číslo účtu pro platby příspěvků, ale po delší úvaze jsme se rozhodli zachovat stávající číslo účtu - ve finančním řádu je tedy doplněno staré číslo účtu - 2200173650/2010

Jako variabilní symbol je nutné uvést Vaše členské číslo.

Tyto detaily naleznete i v aktuální verzi finančního řádu zde na stránkách.

Děkujeme za věrnost a těšíme se na další společné aktivity.

21
let praxe
560
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
4.14
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
NWRjO