Schůze členů 2019


Blíží se Schůze členů Sdružení Klfree.net, z.s. V článku naleznete všechny detaily.

Schůze členů Sdružení Klfree.net (dále jen Schůze) se bude konat v úterý 18. června 2019 od 18:00 v malém sále Kulturního domu v Kladně na Sítné! Vchod je bokem, vedle vchodu do kina Hutník. 
Každý "řádný" člen má právo navrhovat body na jednání Schůze, navrhovat změny ve Stanovách a Finančním řádu a kandidovat do Rady či Kontrolní Komise (na příští schůzi). K těmto bodům se vážou jisté termíny a formality, které by bylo vhodné dodržet pro vyvarovaní se různých komplikací během Schůze:

 • Program Schůze:
  Veškeré návrhy budou do programu Schůze zařazeny na místě po kladném odsouhlasení Schůzí. Ke každému zaslanému návrhu bodu jednání zasílejte i jeho dostatečné vysvětlení a odůvodnění.
   
 • Kandidatury:
  Své kandidatury na člena Rady můžete posílat do neděle 16. června 2019. Po tomto datu bychom rádi vystavili došlé kandidatury včetně motivačních dopisů na stránky sdružení, aby se členové mohli předem seznámit s kandidáty. Kandidovat lze ovšem i později, klidně i během vlastního průběhu Schůze. Tito kandidáti mají ovšem nevýhodu v podobě předchozího nezveřejnění svých kandidatur a motivačních dopisů.
  Pokud zvažujete kandidaturu na člena Kontrolní Komise, pak připomínám, že Kontrolní Komise na této Schůzi volit nebude. 
  Kandidatura by měla obsahovat krátký životopis a motivační dopis.

 • Změna Stanov a Finančního řádu:
  Návrhy na změnu Stanov či Finančního řádu posílejte do pondělí 18.6., aby mohla proběhnout obecná diskuse o návrhu. Každý návrh, který přijde po tomto termínu, bude zařazen po kladném rozhodnutí Schůze.
  Každý návrh by měl být přehledný a měl by obsahovat současné znění textu (včetně paragrafu), změněný text a odůvodnění návrhu.

Těšíme se na vaše návrhy na emailu rada@klfree.net.


Aktuální návrh na změnu Stanov a Finančího řádu:

 • Níže naleznete souboryy s návrhem na úpravu Stanov a Finančního řádu.
  Stanovy a Finanční řád odrážejí stávající stav současné situace v našem spolku a reflektují na nové legislativní změny zejména v oblasti financí. Návrhy prošly v prvním kole opakovaným jednáním Rady a čekají na parafoání právníků. 
  Ještě před Schůzí členů proběhne otevřené zasedání Rady dne 10. června 2019, kde bude možné prodiskutovat připravované změny osobně.
   
21
let praxe
560
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
4.18
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
NzQwN2VlM2