Schůze členů 2022


Blíží se Schůze členů Sdružení Klfree.net, z.s. V článku naleznete všechny detaily.

Schůze členů Sdružení Klfree.net (dále jen Schůze) se bude konat v pondělí 20. června 2021 od 17:00 v zasedacím velkém sále Dělnického domu v Kladně na nám. Svobody! (nám. Svobody 1460) - mapa zde

Každý řádný člen má právo navrhovat body na jednání Schůze, navrhovat změny ve Stanovách a Finančním řádu a kandidovat do Rady či Kontrolní Komise. K těmto bodům se vážou jisté termíny a formality, které by bylo vhodné dodržet pro vyvarovaní se různých komplikací během Schůze:

 • Program Schůze:
  Veškeré návrhy budou do programu Schůze zařazeny na místě po kladném odsouhlasení Schůzí. Ke každému zaslanému návrhu bodu jednání zasílejte i jeho dostatečné vysvětlení a odůvodnění.

 • Změna Stanov a Finančního řádu:
  Návrhy na změnu Stanov či Finančního řádu posílejte do pondělí 13.6., aby mohla proběhnout obecná diskuse o návrhu. Každý návrh, který přijde po tomto termínu, bude zařazen po kladném rozhodnutí Schůze.
  Každý návrh by měl být přehledný a měl by obsahovat současné znění textu (včetně paragrafu), změněný text a odůvodnění návrhu.

Těšíme se na vaše návrhy na emailu rada@klfree.net.


Aktuální návrh na změnu Stanov Sdružení Klfree.net, z.s (dále jen Stanovy):

 • Připravovaný návrh změn Stanov.
  V současné chvíli očekáváme doručení finální verze připravovaných změn ve Stanovách od právníků. Jakmile budou tyto úpravy Stanov k dispozici, budou zde zveřejněny níže v tomto článku. Věcně jde pouze o formality, tak aby Stanovy odrážely stávající stav Sdružení a reflektovaly legislativní změny. 
 • Aktualizováno 16.6.2022: Níže naleznete kompletní návrh stanov i verzi s revizemi, pro rychlý přehled změn.
21
let praxe
559
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
7.77
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
N2UwZD