Schůze členů 2023


Blíží se Schůze členů Sdružení Klfree.net, z.s. V článku naleznete všechny detaily. (Aktualizováno 19.6.2023)

Schůze členů Sdružení Klfree.net (dále jen Schůze) se bude konat v pondělí 19. června 2023 od 17:00 v zasedacím sále Dělnického domu v Kladně na nám. Svobody. (nám. Svobody 1460) - mapa zde

Každý řádný člen má právo navrhovat body na jednání Schůze, navrhovat změny ve Stanovách a Finančním řádu a kandidovat do Rady či Kontrolní Komise. K těmto bodům se vážou jisté termíny a formality, které by bylo vhodné dodržet pro vyvarovaní se různých komplikací během Schůze:

 • Program Schůze:
  Veškeré návrhy budou do programu Schůze zařazeny na místě po kladném odsouhlasení Schůzí. Ke každému zaslanému návrhu bodu jednání zasílejte i jeho dostatečné vysvětlení a odůvodnění.

 • Změna Stanov a Finančního řádu:
  Návrhy na změnu Stanov či Finančního řádu posílejte do pondělí 12.6., aby mohla proběhnout obecná diskuse o návrhu. Každý návrh, který přijde po tomto termínu, bude zařazen po kladném rozhodnutí Schůze.
  Každý návrh by měl být přehledný a měl by obsahovat současné znění textu (včetně paragrafu), změněný text a odůvodnění návrhu.

 • Kandidatury:
  Své kandidatury na člena Kontrolní komise můžete posílat do pondělí 12.6. Po tomto datu bychom rádi vystavili došlé kandidatury včetně motivačních dopisů na stránky sdružení (do tohoto článku), aby se členové mohli předem seznámit s kandidáty. Kandidovat lze ovšem i později, klidně i během vlastního průběhu Schůze. Tito kandidáti mají ovšem nevýhodu v podobě předchozího nezveřejnění svých kandidatur a motivačních dopisů.
  Kandidatura by měla obsahovat krátký životopis a motivační dopis.

Program schůze obsahuje bod ohledně změny dokumentů Sdružení a konkrétně bod změny Stanov. Níže najdete návrh nových stanov vypracovaný ve spolupráci s renomovanou právní kanceláří. Pokud budete mít přípomínky, velmi bychom ocenili, kdybyste je zaslali předem, abychom si ještě mohli vyžádat případnou konzultaci s právníky.

Těšíme se na vaše návrhy na emailu rada@klfree.net.


Aktuální návrh na změnu Stanov Sdružení Klfree.net, z.s (dále jen Stanovy):


Aktualizace 12.6.2023:
Účetní závěrka Sdružení Klfree.net, z.s. za rok 2022 je pro Vás připravena k prohlédnutí v informačním systému (is.klfree.net) v sekci Dokumenty pod názvem "Účetní závěrka 2022".

 

Došlé kandidatury na člena Kontrol komise:

1. Michael Střeštík

Ahoj,

Pro příští volební období bych se rád i nadále podílel na fungovaní občanského sdružení Klfree jako člen Kontrolní komise.

Posledních 12 let pracuji ve společnosti Hewlett Packard Enterprise, kde jsem nastupoval na pozici Presales Consultant a postupně se vypracoval na pozici Solution Architect. Zastupuji také funkci Networking lead a jsem součástí Networking Ambassador programu, kde se společně s dalšími ambassadory podílím na rozhodování o směrování a rozvoji síťové divize společnosti HPE a určování strategie nejnovějších trendům v síťařině datových center. 

Ve svém volném čase se věnuji pomoci DC Shiran, kde se jako konzultant podílím na směrovaní datového centra a plánování strategie směrem k zákazníkům.

Účastním se  všech akcí, work group a "debatních kroužků" NFX, kde se angažuji už od samého vzniku organizace. Na základě pověření radou se mohu zapojovat i hlasovacím právem jako zástupce Klfree na valných hromadách NFX. 

V kontrolní komisi jsem působil již ve třech předcházejících volebních obdobích. Myslím si, že moje znalosti a zkušenosti ze mne činí vhodného kandidáta i pro období nadcházející.

Diky
Michael Strestik


Aktualizace 19.6.2023:

2. Pavel Janeček

Pro přístí volební období bych se rád podílel na fungovaní občanského sdružení KLFree jako člen Kontrolní komise.

Krátký životopis:

Po ukončení VŠ - ČVUT FEL - jsem 5 let pracoval ve výpočetním středisku POLDI, následně jsem vedl po dobu 5ti let IT oddělení v manažerském centru CMC Čelakovice a 25 let pracuji v investiční společnosti AMUNDI, dříve PIONEER v pozici ředitele odboru IT a jako zastupující COO a člen užšího management týmu společnosti. Zde jsem v minulosti rovněž fungoval 2 roky jako finanční ředitel a jednatel dceřinné společnosti s ručením omezeným. Vedle toho vlastním a řídím svoji konzultantskou a prodejní firmu v oboru informačních technologií. V minulém 5ti letém období jsem byl předsedou Kontrolní komise sdružení Klfree.net. Domnívám se, že tyto mé profesní a i jiné zkušenosti by byly nejlépe využity právě v Kontrolní komisi sdružení.

Pavel Janecek, Paja05, 1688

22
let praxe
559
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
1.39
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
NmQ3Yzc5