Dnešní datum: 17. 01. 2018
Hlavní stránka Mapa sítě Správci Fórum

Lidé v Klfree
Ekonomika
Účet pro platby členských příspěvků ve FIO bance č.2200173650/2010. Přehled veškerých toků na účtě můžete zkontrolovat v Informačním systému.
Při platbě uvádějte své členské číslo jako variabilní symbol, pokud zadáváte i text, uveďte:
jméno příjmení členský příspěvek nebo jméno příjmení předplatné od-do

Partneři
Alcoma, a. s.

Vysílačky SPACE s.r.o.

Pilsfree.net

UNHfree.net

NFX

NIX.cz

ČD-Telekomunikace

RIPE

01. Sdružení Klfree.net

* Pozvánka na Schůzi členů 2009

Vydáno dne 08. 06. 2009 (5267 přečtení)

Všem členům byla rozeslána pozvánka na Schůzi členů 2009. V tomto článku najdete její úplně znění.

Svolání schůze členů Sdružení Klfree.net, o.s.

Sdružení Klfree.net, o.s.
Víta Nejedlého 3188
272 01 Kladno

Vážení členové,
dne 27. června 2009 (sobota) od 13:00 se uskuteční schůze členů Sdružení Klfree.net, o.s. ve velkém sále Domu kultury v Kladně na Sítné (zde).

Pokud se plánujete zúčastnit, přijďte prosím včas, aby se dodržel harmonogram schůze. Těšíme se na Vaši hojnou účast. Prosím nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti. Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete někoho pověřit zastupováním. Dle změn Stanov schválených na minulé Schůzi členů, musí mít zástupce úředně ověřenou plnou moc a smí nyní zastupovat pouze jednoho člena.
Účast na Schůzi členů není povinná, svou absenci nemusíte nikterak omlouvat ani potvrzovat svou účast. Účastí na členské schůzi můžete zasáhnout do dění Sdružení a ovlivnit tak jeho další chod. Znovu Vám připomínáme možnost zaslat návrhy k jednání Schůze, návrhy na změnu Stanov, Finančního řádu a kandidaturu do Rady Sdružení. Detaily si můžete přečíst v tomto článku.
Nezasílejte nám prosím návrhy na výstavbu nových bodů sítě, jejich upgrade ani stížnosti na funkčnost sítě - tyto věci řeší příslušní Správci Nodů a Komise Infrastruktury.

Rada Sdružení Klfree.net, o.s.

Následuje program jednání schůze členů, úplné znění zprávy Rady o činnosti a hospodaření Sdružení a dále i úplné znění zprávy Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení.


Program Schůze členů:

1. Zahájení

1.1. hlasování: zvolení předsedajícího
1.2. hlasování: zvolení skrutátorů
1.3. hlasování: zvolení zapisovatele
1.4. hlasování: zvolení dvou ověřovatelů
1.5. hlasování: zvolení členů volební a mandátové komise
1.6. hlasování: schválení Jednacího řádu
1.7. hlasování: schválení Volebního řádu

2. Přivítání a úvodní slovo předsedy

3. Kontrola usnesení z minulých schůzí členů

4. Program Schůze členů

4.1. Doplnění programu Schůze členů
4.2. Schválení programu Schůze členů

5. Informace o stavu Sdružení

5.1. Zpráva Rady o činnosti a hospodaření Sdružení
5.1.1 Odsouhlasení účetní závěrky Sdružení za rok 2008
5.2. Zpráva Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení
5.3. Zpráva o technickém vývoji Sdružení
5.4. Návrh na usnesení: Dosavadní plnění cílů Sdružení proběhlo podle Stanov

6. Úprava Stanov Sdružení

7. Úprava Finančního řádu

8. Představení kandidátů do Rady Sdružení

9. Volba Rady Sdružení

10. Návrhy k projednání předložené členy

11. Body došlé po svolání Schůze členů

12. Schválení usnesení

13. Diskuse

14. ZávěrZpráva o hospodaření:

Od poslední schůze členů uplynulo jen 7 měsíců a tedy zrekapituluji celý rok 2008, za který budeme podávat daňové přiznání. Toto přiznání bude předloženo na schůzi členů, aby jej vzala na vědomí.
V roce 2008 Sdružení vyrostlo z 4081 členů na 4787. Toto znamená sice ne dramatický, ale stále stabilní růst členské základny. Na příspěvcích jsme v roce 2008 přijali 19 947 569 Kč, k tomu 162 052 Kč na úrocích.
Výdaje byly 14 407 009 Kč (z toho jen na poplatcích bance 78 455 Kč) a tedy přebytek uchovaný na další období činil 5 540 560 Kč. Toto je sice vysoké číslo z pohledu člověka, ale není to ani 25% příjmů, tedy Sdružení využilo a do sítě opět vložilo více než 75% svých veškerých příjmů.
Účetnictví bylo opět zpracováno naší účetní Olgou Závorkovou. Připravila daňové přiznání za rok 2008 a za pomoci daňového poradce bude podáno do 30.6.2009 na Finanční úřad Kladno.

za Radu Sdružení
Ing. Vít Hauptman - hospodář

Zpráva Kontrolní Komise:

Kontrolní komise, nově zvolená Schůzí členů dne 25.10.2008 z pěti kandidátů, ve složení ing. Pavel Janeček (paj05), Mgr. Michal Briaský (jurist) a Svatopluk Dědic (belgarat), se sešla na svém 1. zasedání dne 15.11.2008. Na tomto jednání ustanovila Pavla Janečka jako předsedu Kontrolní komise a rozdělila si kompetence v rámci svých pravomocí a činností ve smyslu Stanov.
Do dalšího funkčního období si vytkla tyto hlavní cíle:
  • Dohled nad efektivním finančním hospodařením Sdružení, vzhledem k jeho měsíčnímu finančnímu obratu.
  • Rychlé a účinné reakce na podněty od členů Sdružení
  • Efektivní komunikace s Radou Sdružení
Kontrolní komise požadala Radu Sdružení o přímý "read-only" přístup k bankovním účtům pro snadnou kontrolu finančních toků a jejich soulad s informacemi, které poskytuje Informační systém Klfree.net. Zde je možno konstatovat, že až na drobné odchylky způsobené metodou načítaní stavů bankovního účtu z Raiffeisen banky poskytuje Informační systém hodnověrné výsledky. Odchylky, pokud vzniknou, se vždy vyrovnají ke konci běžného měsíce. Kontrolní komise rovněž provedla v uplynulém funkčním období několik namátkových kontrol zaúčtování významných finančních položek. KK neshledala žádných pochybení.
Na emailovou adresu KK bylo za uplynulé období doručeno pouze 1 podání od člena Sdružení Klfree. Jednalo se o stížnost člena 4455 ze Pcher na kvalitu připojení a obtížnou komunikaci s jedním ze správců node Pchery. I když toto podání KK přímo nepříslušelo, přesto se jím zabývala a komunikací mezi KK, členem 4455 a správci předmětného node došlo k nápravě. Zde je nutno podotknout, že stížnost byla i částečně neoprávněná s odvolávkou na vztah poskytovatel-zákazník a tudíž i nepochopením principu fungování našeho sdružení. Další podněty Kontrolní komisi nebyly doručen, což je při zvážení počtu členů Sdružení zajímavé. Buď je to způsobeno lepším fungováním Rady nebo i novým způsobem organizace správců přístupových bodů.
Daňové přiznání právnických osob za rok 2008 bude vypracováno daňovým poradcem a následně zkontrolováno Kontrolní komisí. Termín podání přiznání je 30.6.2009.

[Akt. známka: 3,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
(Celý článek | Autor: Martin Šrotýř (Belerby) | Informační e-mailVytisknout článek

Kontakt na helpdesk
Mail: helpdesk@klfree.net
Tel.: 840 800 840
nonstop
0h-24h

Více informací naleznete v článku

Nastavení SMTP (pošty)
Pro správné fungování Vašich emailových klientů, je třeba nastavit si server pro odchozí poštu (SMTP):
smtp.klfree.net
Pro příchozí poštu použijte POP3 (nebo IMAP) server poskytovatele Vaší emailové schránky.

Radio KLFREEone
Radio KLFREE 1Spuštění vysílání
Spuštění vysílání

31. 8. 2014   00:00 - 23:59

VYSëL Në P IPRAVUJEME

Vysíláme jen v siti KLFREE


Aktuality
27.08.2017: Výpadky z důvodu výměny centrálního prvku sítě
Dne 28.8.2017 od 23:30 do 29.8.2017 05:00 může z důvodů výměny centrálního prvku sítě docházet ke krátkým výpadkům sítě.
Děkujeme za pochopení.
--belerby

25.07.2017: Nedostupnost NodeZSBustehrad dne 8.8.2017
Dne 8.8.2017 od 8:30 do 12:00 z technických důvodů nebude v provozu bod NodeZSBustehrad.
Děkujeme za pochopení.
--hoby

04.08.2016: plánovaná odstávka elektřiny
Dnes 4.8. jsou naplánovány odstávky elektrické energie v oblasti kročehlav a postihne následující vysílače: Hegemon, Baumax, Arigato, Dělnická. Děkujeme za pochopení.

13.07.2016: Krátké výpadky v noci
Dnes v noci mezi 24h a 01h budou prováděny úpravy na hlavních rozbočovačích na Silveru a na Děčínské. Může tedy docházet k několika krátkým minutovým výpadkům. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

17.06.2016: Výpadek elektřiny
Dnes po 11:30 nastal na Kladně výpadek vysokého napětí. V souvislosti s tím může po obnově docházet k výpadkům připojení k Internetu. V případě nefunkčnosti zkuste restartovat svá zařízení a nebo se ozvěte na helpdesk - tel. 840 800 840. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

24.05.2016: Výpadky elektřiny
Dnes ráno se od 3tí hodiny v noci na Kladně a okolí vyskytly mnohočetné výpadky elektrické sítě.
Případné poruchy způsobené výpadky sítě hlašte na infolinku 840800840. V této chvíli výpadek pokračuje v oblasti kolem baumaxu, omlouváme se za tímto způsobenou nefunkčnost internetu.
Děkujeme za pochopení.

12.05.2016: Virus na Ubiquity
Na zařízeních značky Ubiquity v našem Sdružení se objevil virus, proto byl dnes večer spuštěn skript, který postupně testuje jednotlivá zařízení a pakliže se dostane na Ubiquity, automaticky upgraduje firmware na verzi 5.6.4, která není tímt virem napadnutelná. S tímto jsou spojeny případné problémy a může se i stát, že se některé zařízení nevzpamatuje. Pokud budete mít problémy s připojením, ozvěte se na hepldesk (te. 840 800 840).

18.12.2015: Výstavba nového stožáru místo node Pchery Bejkarna
Od dnešního dne začali technici intenzivně pracovat výstavbě nového stožáru a v nejbližší době by mělo spojení opět fungovat. děkujeme za pochopení

29.07.2015: Plánovaný výpadek elektřiny Žehrovice
Dnes 29.7.2015 od 8:00 do 15:00 proběhne plánovaná odstávka elektrické energie v Kamenných Žehrovicích a díky tomu i některých vysílacích bodů. Děkujeme za pochopení.

24.07.2015: plánovaný výpadek elektřiny Node Olsany
Zítra mezi 8 - 9 proběhne plánovaná odstaávka elektřiny na node Olsany děkujeme za pochopení.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server