Dnešní datum: 24. 01. 2018
Hlavní stránka Mapa sítě Správci Fórum

Lidé v Klfree
Ekonomika
Účet pro platby členských příspěvků ve FIO bance č.2200173650/2010. Přehled veškerých toků na účtě můžete zkontrolovat v Informačním systému.
Při platbě uvádějte své členské číslo jako variabilní symbol, pokud zadáváte i text, uveďte:
jméno příjmení členský příspěvek nebo jméno příjmení předplatné od-do

Partneři
Alcoma, a. s.

Vysílačky SPACE s.r.o.

Pilsfree.net

UNHfree.net

NFX

NIX.cz

ČD-Telekomunikace

RIPE

05. Informace

* Představení zaslaných návrhů a kandidátů

Vydáno dne 05. 06. 2014 (5643 přečtení)

Do článku budou postupně doplňovány došlé kandidatury na členy Kontrolní komise a došlé návrhy k projednání na Schůzi členů. Podrobnosti jsou zobrazeny v článku.
Poslední aktualizace: 19.6.2014 - 19:35

Do dnešního dne (5.6.2014) nedorazila zatím žádná kandidatura, ale dorazili tři body k projednání na Schůzi členů od člena skudlik (Jan Sechovec).
Aktualizace 19.6.2014 19.35: Přidány návrhy na změnu stanov od Jana Sechovce (skudlik) a kandidatura od Pavla Janečka (paja05).

Představení kandidátů na členy Kontrolní komsise:

Pavel Janeček

Pro přístí volební období bych se rád podílel na fungovaní občanského sdružení KLFree jako člen Kontrolní komise.
Krátký životopis:
Po ukončení VŠ - ČVUT FEL - jsem 5 let pracoval ve výpočetním středisku POLDI, následně jsem vedl po dobu 5ti let IT oddělení v manažerském centru CMC Čelakovice a posledních 18 let pracuji v investiční společnosti PIONEER v pozici ředitele odboru IT a jako zastupující COO i člen užšího management týmu společnosti. Zde jsem v minulosti rovněž fungoval 2 roky jako finanční ředitel a jednatel dceřinné společnosti s ručením omezeným. Vedle toho vlastním a řídím svoji konzultantskou a prodejní firmu v oboru informačních technologií. V minulém dvouletém období jsem byl předsedou Kontrolní komise sdružení Klfree.net. Domnívám se, že tyto mé profesní a i jiné zkušenosti by byly nejlépe využity právě v Kontrolní komisi sdružení.
paja05Představení bodů k projednání na schůzi členů:

Body od Jana Sechovce (skudlik)

Vážená Rado,

pro nadcházející Schůzi členů zasílám následující návrhy k projednání:


I. Návrh na úpravu finančního řádu - snížení členských příspěvků
================================================================

Odůvodnění:
Globální pokles cen připojení k internetu. Více než 10 let držíme příspěvky na stejné úrovni, zatímco komerční operátoři neustále zlevňují. Paradoxně tak původně levná/rychlá alternativa k pomalému/drahému telecomu se stává drahou a leckdy i pomalou/nestabilní vůči podobným komerčním subjektům. Pro Sdružení je podle mého názoru vhodnější růst formou získávání nových členů než budováním a nákupem komerčních sítí v majetku Sdružení.

Navrhuji dvě varianty pro hlasování:

1) snížení o 50,- měsíčně

Fakticky:
- úprava finančního řádu:
- 4.1 ... je 300,- měsíčně.
- 4.2 ... čtvrtletní pravidelný členský příspěvek příspěvek 850,- Kč.
- 4.3 ... půlroční pravidelný členský příspěvek příspěvek 1600,- Kč.
- 4.4 ... roční pravidelný členský příspěvek příspěvek 3000,- Kč.

2) snížení o 100,- měsíčně

Fakticky:
- úprava finančního řádu:
- 4.1 ... je 250,- měsíčně.
- 4.2 ... čtvrtletní pravidelný členský příspěvek příspěvek 700,- Kč.
- 4.3 ... půlroční pravidelný členský příspěvek příspěvek 1300,- Kč.
- 4.4 ... roční pravidelný členský příspěvek příspěvek 2400,- Kč.

Snížení příspěvků bude znamenat okamžitý pokles příjmů o cca 15% (varianta 1), resp. 30% (varianta 2). Pokud by se ovšem snížení poplatků projevilo nárůstem členské základny, lze v dlouhodobém horizontu očekávat celkový nárůst příjmů Sdružení.

Pro srovnání:
- Pilsfree 300,- (18000 členů)
- HKFree 290,- (3700čl.)
- Czela 1050 čtvrtletně ( = 350 měsíčně) (800čl.)
- Liberec 345 (500čl.)
- mh2net 275 (700čl.)
- UnArt Slavičín 2000 vstup, 150 měs. příspěvek
- Sychrov od 280, komerční
- KHNet od 200, komerční


II. Návrh usnesení schůze členů - omezení investic do infrastruktury PON sítě.
==============================================================================

Schůze členů nařizuje Radě Sdružení do odvolání zastavit veškeré investice do výstavby nových domovních rozvodů na bázi PON technologie. O dalším postupu rozhodne Schůze členů na svém dalším zasedání.

Odůvodnění:
1) Připojování nových členů na tyto rozvody je minimální. Dle mého názoru je vhodné na již vybudovaných rozvodech nejprve zvednout počet připojených členů před investováním do dalších. Propagační/marketingová aktivita je v tomto směru nulová, ač se o problému ví dlouhodobě. Investice tak jdou na úkor výše členských příspěvků, kvalitnějšího servisu sítě a rozvoje mimo-kladenských lokalit. Další výstavbu bez propočítané návratnosti investic (na základě dosažených úspěchů v připojování nových členů) považuji za nerentabilní.

2) Stávající nasazená technologie není obecně příliš spolehlivá. Časté reklamace pomalého připojení a nefunkční televize nedělají dobré jméno Sdružení (např. více než rok trvající neschopnost vyřešit problém v lokalitě Garden Spot). Problémy stále přetrvávají.... Před budováním dalších těchto rozvodů by bylo vhodné nejprve nejprve problémy odstranit/minimalizovat...


III. Návrh usnesení schůze členů - tarify připojení Klfree Networks
==========================================================================

Schůze členů nařizuje Radě Sdružení podniknout patřičné kroky z pozice vlastníka Klfree Networks s.r.o. pro zpřehlednění poskytovaných tarifů připojení k internetu prostřednictvím Klfree networks. Stávající stav je značně matoucí a nepřehledný.

Navrhuji:
- zrušení veškerých "tarifů" pro koncové zákazníky (Silver, Gold, Platinum) a příslušných balíčků spojených s televizní .. s výjimkou lokality GS
- poskytování televize pro členy Sdružení s minimální marží
- poskytování konektivity a služeb pouze firemním zákazníkům

Skudlik.


Vážená Rado,

sice pozdě (ale přece), zasílám návrh na úpravu Stanov Sdružení a s ním související usnesení na nadcházející Schůzi. Prosím o jeho uveřejnění na stránkách Sdružení (pro možnost se v předstihu seznámit s návrhem). Samozřejmě s tím, že je zaslán až po odeslání pozvánky, tudíž bude muset samotná Schůze schválit jeho projednání.

Jelikož zatím nebyly oznámeny žádné návrhy na úpravu stanov Sdružení (zejména ve spojitosti s novým občanským zákoníkem), budu vycházet ze stávajících Stanov. Při předpokládané úpravě na Spolek, by se pouze nahradilo slovo Sdružení slovem Spolek.

Návrh na úpravu Stanov:

§11 - postavení a působnost Schůze členů

vložit před poslední bod j následující nové body (+ příslušná úprava kontextu):

Schůze členů:
...
i) [zrušeno "a" na konci bodu]
j) rozhoduje o založení a zrušení obchodní korporace, ve které by mělo mít nebo již má Sdružení podíl a schvaluje její společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu a stanovy, a to za Sdružení jako budoucího nebo již stávajícího společníka obchodní korporace;
k) rozhoduje o převodu podílu Sdružení v obchodní korporaci nebo jeho části, v ostatních záležitostech týkajících se obchodních korporací rozhoduje Rada; a
l) [ve znění původního bodu j]


Odůvodnění:

Vznik nezávislých podřízených subjektů a jejich změny nelze vnímat jako pouze investici finančních prostředků. Ovlivňují i strukturu a fungování samotného Sdružení. Nelze tak nechat pouze v kompetenci Rady rozhodovat o těchto záležitostech.


Dále navrhuji usnesení Schůze členů:

Schůze členů nařizuje Radě sdružení na následující Schůzi členů předložit ke schválení současné společenské smlouvy či zakladatelské listiny a stanovy u obchodních korporací, kde je Sdružení většinovým či jediným společníkem, které nebyly schváleny Schůzí členů. Dále informovat schůzi členů o všech dalších podílech v obchodních korporacích ať již samotného Sdružení či obchodních korporací, kde je je Sdružení společníkem.

Odůvodnění:

Schůze by měla znát již uzavřené smlouvy a mít možnost v nich dodatečně prosadit případné změny. Minimálně by mělo být zajištěno, že i u dalších podřízených subjektů, kde je Sdružení ve výsledku většinovým vlastníkem, bude mít opět pouze Schůze členů Sdružení právo rozhodovat o nákupu/prodeji podílů či založení / zrušení dalších podřízených společností, případně zajistit, že žádný takový vztah nebude možný.


Skudlik.[Akt. známka: 1,36 / Počet hlasů: 11] 1 2 3 4 5
(Celý článek | Autor: Martin Šrotýř (Belerby) | Informační e-mailVytisknout článek

Kontakt na helpdesk
Mail: helpdesk@klfree.net
Tel.: 840 800 840
nonstop
0h-24h

Více informací naleznete v článku

Nastavení SMTP (pošty)
Pro správné fungování Vašich emailových klientů, je třeba nastavit si server pro odchozí poštu (SMTP):
smtp.klfree.net
Pro příchozí poštu použijte POP3 (nebo IMAP) server poskytovatele Vaší emailové schránky.

Radio KLFREEone
Radio KLFREE 1Spuštění vysílání
Spuštění vysílání

31. 8. 2014   00:00 - 23:59

VYSëL Në P IPRAVUJEME

Vysíláme jen v siti KLFREE


Aktuality
27.08.2017: Výpadky z důvodu výměny centrálního prvku sítě
Dne 28.8.2017 od 23:30 do 29.8.2017 05:00 může z důvodů výměny centrálního prvku sítě docházet ke krátkým výpadkům sítě.
Děkujeme za pochopení.
--belerby

25.07.2017: Nedostupnost NodeZSBustehrad dne 8.8.2017
Dne 8.8.2017 od 8:30 do 12:00 z technických důvodů nebude v provozu bod NodeZSBustehrad.
Děkujeme za pochopení.
--hoby

04.08.2016: plánovaná odstávka elektřiny
Dnes 4.8. jsou naplánovány odstávky elektrické energie v oblasti kročehlav a postihne následující vysílače: Hegemon, Baumax, Arigato, Dělnická. Děkujeme za pochopení.

13.07.2016: Krátké výpadky v noci
Dnes v noci mezi 24h a 01h budou prováděny úpravy na hlavních rozbočovačích na Silveru a na Děčínské. Může tedy docházet k několika krátkým minutovým výpadkům. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

17.06.2016: Výpadek elektřiny
Dnes po 11:30 nastal na Kladně výpadek vysokého napětí. V souvislosti s tím může po obnově docházet k výpadkům připojení k Internetu. V případě nefunkčnosti zkuste restartovat svá zařízení a nebo se ozvěte na helpdesk - tel. 840 800 840. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

24.05.2016: Výpadky elektřiny
Dnes ráno se od 3tí hodiny v noci na Kladně a okolí vyskytly mnohočetné výpadky elektrické sítě.
Případné poruchy způsobené výpadky sítě hlašte na infolinku 840800840. V této chvíli výpadek pokračuje v oblasti kolem baumaxu, omlouváme se za tímto způsobenou nefunkčnost internetu.
Děkujeme za pochopení.

12.05.2016: Virus na Ubiquity
Na zařízeních značky Ubiquity v našem Sdružení se objevil virus, proto byl dnes večer spuštěn skript, který postupně testuje jednotlivá zařízení a pakliže se dostane na Ubiquity, automaticky upgraduje firmware na verzi 5.6.4, která není tímt virem napadnutelná. S tímto jsou spojeny případné problémy a může se i stát, že se některé zařízení nevzpamatuje. Pokud budete mít problémy s připojením, ozvěte se na hepldesk (te. 840 800 840).

18.12.2015: Výstavba nového stožáru místo node Pchery Bejkarna
Od dnešního dne začali technici intenzivně pracovat výstavbě nového stožáru a v nejbližší době by mělo spojení opět fungovat. děkujeme za pochopení

29.07.2015: Plánovaný výpadek elektřiny Žehrovice
Dnes 29.7.2015 od 8:00 do 15:00 proběhne plánovaná odstávka elektrické energie v Kamenných Žehrovicích a díky tomu i některých vysílacích bodů. Děkujeme za pochopení.

24.07.2015: plánovaný výpadek elektřiny Node Olsany
Zítra mezi 8 - 9 proběhne plánovaná odstaávka elektřiny na node Olsany děkujeme za pochopení.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server