Žádost o členství


Žádost si uložte k sobě do počítače a vyplňte ji podle pokynů.
Vyplněnou žádost pošlete Radě Sdružení e-mailem.
(ve formátu PDF, podpis v této fázi nevyplňujte)

O přijímání členů rozhoduje Rada vždy ke konci kalendářního měsíce. Členem Sdružení Klfree.net se stáváte 1. den v měsíci, který následuje po rozhodnutí Rady o přijetí. Od toho dne máte také povinnost platit příspěvky dle Finančního řádu.

Pokyny k vyplnění žádosti

  • Do pole Kontaktní adresa vyplňte adresu, na které si vybíráte poštu. Nezapomeňte na PSČ.

  • Do pole Návrh přezdívky vyplňte přezdívku, pod kterou chcete být registrován v databázi Sdružení. V budoucnu bude součástí Vaší e-mailové adresy a budete ji potřebovat i pro přístup do Informačního systému (IS). Nepoužívejte diakritiku, mezery ani velká písmena. Přezdívka musí být v rámci sdružení unikátní, může se stát, že bude Vámi požadovaný přezdívka obsazena, můžete napsat proto i více návrhů.

  • Pole e-mail je povinná položka ! Musíte do ní vyplnit svou platnou e-mailovou adresu. Bez jeho vyplnění nebuda žádost přijata. Pouze na tuto adresu Vám IS zašle heslo pro přístup, na tuto adresu Vám bude Sdružení posílat informace o činnosti, platbách a podobně. Ve vlastním zájmu nepoužívejte adresu @seznam.cz nebo @email.cz - tento server odmítá přijímat maily od našeho Informačního Systému a nebudete si tak moci nechat zaslat přístupové heslo ! Věnujte velkou pozornost vyplnění právě tohoto údaje. Pokud uvedete neexistující nebo nefunkční e-mailovou adresu nebudete mít šanci následně získat heslo do IS a aktivovat si adresy. Zároveň nezapoměňte udržovat tento údaj stále aktuální, zdaleka nejčastějším problémem členů je právě neaktuální nebo nefunkční e-mailová adresa.

 

Nejčastější chyby při vyplňování, kvůli kterým musíme žádosti odmítat

  • Není vyplněna přezdívka, nebo je zvolena již existující a není uvedena alternativa, případně jsou použity nepovolené znaky (diakritika, ...)

  • Je špatně, nebo neúplně vyplněná kontaktní adresa. Informační systém adresy kontroluje v databázi MVČR a je tedy nezbytné adresu uvést správně a přesně. Včetně PSČ.

  • Není vyplněn e-mail, nebo je vyplněna chybná adresa (neexistující, nebo nefunkční - např. plná schránka).

21
let praxe
560
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
3.73
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
OTM0ZD