Žádost o členství

! NOVINKA !

Žádost není nutno vyplňovat ručně, pokud jste již zanesen v informačním systému, stačí se do něj přihlásit a na úvodní stránce je nově uděláno tlačítko "Vygeneruj žádost o členství", na které stačí kliknout a žádost se z uvedených údajů sama sestaví a zobrazí se vám ve vašem PDF prohlížeči. Po formálním přijetí za člena si můžeta žádost přímo z IS vytisknout již orazítkovanou a podepsanou. Účast na infoschůzce není nutná.


Žádost si uložte k sobě do počítače a vyplňte ji podle pokynů.
Vyplněnou žádost pošlete správci svého přístupového bodu e-mailem.
(ve formátu XLS, podpis v této fázi nevyplňujte)
Posílat žádost jinam (na Radu, techniky, Kontrolní komisi...) je zbytečné.
(pozn. Žádost o členství posílejte pouze pokud jíž víte na který bod se budete připojovat a jste domluveni se správcem tohoto bodu)

Zároveň budete pozváni na nejblišší informační schůzku pro zájemce o členství. Pouze na ní Vám hospodář Sdružení potvrdí Vaši žádost. Nezapomeňte vzít s sebou vytisknuté 2 kopie žádosti.
O přijímání členů rozhoduje Rada vždy ke konci kalendářního měsíce. Členem Sdružení Klfree.net se stáváte 1. den v měsíci, který následuje po rozhodnutí Rady o přijetí. Od toho dne máte také povinnost platit příspěvky dle Finančního řádu.
Do počítačové sítě může být připojen zájemce i bez členství ve Sdružení - a to ve zkušebním provozu. Ve zkušebním provozu je zájemce o členství povinen dodržovat stanovy a interní řády Sdružení Klfree.net a řídit se dalšími pokyny správce node nebo Rady.

 

Pokyny k vyplnění žádosti

  • Do pole Trvalé bydliště vyplňte adresu, na které si vybíráte poštu. Nezapomeňte na PSČ.

  • Do pole Přezdívka vyplňte přezdívku, pod kterou chcete být registrován v databázi Sdružení. V budoucnu bude součástí Vaší e-mailové adresy a budete ji potřebovat i pro přístup do Informačního systému (IS). Zkontolujte si v seznamu členů, že vybraná přezdívka již není použita. Nepoužívejte diakritiku, mezery ani velká písmena.

  • Pole e-mail je povinná položka ! Musíte do ní vyplnit svou platnou e-mailovou adresu. Bez jeho vyplnění nebuda žádost přijata. Pouze na tuto adresu Vám IS zašle heslo pro přístup, na tuto adresu Vám bude Sdružení posílat informace o činnosti, platbách a podobně. Ve vlastním zájmu nepoužívejte adresu @seznam.cz nebo @email.cz - tento server odmítá přijímat maily od našeho Informačního Systému a nebudete si tak moci nechat zaslat přístupové heslo ! Věnujte velkou pozornost vyplnění právě tohoto údaje. Pokud uvedete neexistující nebo nefunkční e-mailovou adresu nebudete mít šanci následně získat heslo do IS a aktivovat si adresy. Zároveň nezapoměňte udržovat tento údaj stále aktuální, zdaleka nejčastějším problémem členů je právě neaktuální nebo nefunkční e-mailová adresa.

  • Do pole ICQ vyplňte své UIN. Pokud nevíte, co to je, tak pole nevyplňujte

  • Nezapomeňte také na datum narození

 

Nejčastější chyby při vyplňování, kvůli kterým musíme žádosti odmítat

  • Není vyplněna přezdívka, nebo je zvolena již existující (viz. Seznam členů), případně jsou použity nepovolené znaky (diakritika, ...)

  • Je špatně, nebo neúplně vyplněná poštovní adresa. Informační systém adresy kontroluje v databázi MVČR a je tedy nezbytné adresu uvést správně a přesně. Včetně PSČ.

  • Není vyplněn e-mail, nebo je vyplněna chybná adresa (neexistující, nebo nefunkční - např. plná schránka).

20
let praxe
586
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
8.58
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
MDE1MGFi